Srdínko
Srdínko

TIC kontakty

Blanenská informační kancelář „Blanka“
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko
Tel. 516 410 470, 516 775 185, fax 516 410 480
infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz/blanka
www.blanensko.cz
 
Turistické informační centrum Vyškov
Masarykovo nám. 1
682 01 Vyškov
Tel. 517 301 310, 517 301 312
Fax. 517 301 316
infocentrum@meuvyskov.cz

Ústřední informační služba Skalní mlýn
Skalní mlýn 65, 678 25 Blansko
Tel. 516 413 575, fax 516 415 379
info@caves.cz
www.cavemk.cz
www.caves.cz

Informační středisko Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy 107 (budova kina), 679 14
Tel. 516 444 239
info@ostrovumacochy.cz
www.ostrovumacochy.cz

Informační středisko Sloup
Sloup 1, 679 13 Sloup
Tel. 516 435 237, fax 516 435 237
info@sloup.info
www.sloup.info

Informační středisko Jedovnice
Havlíčkovo nám. 311
679 06 Jedovnice
Tel.: 516 442 284
knihovna@jedovnice.cz
www.jedovnice.cz

Informační středisko Větrný mlýn
679 06 Rudice
tel.: 602 729 084 - IS
Tel. 516 443 528 - Obecní úřad
obec@rudice.cz
www.rudice.cz