Srdínko
Srdínko

Ruprechtov

Ruprechtov Ruprechtov - první písemná zmínka o obci pochází z druhé poloviny 15. st. Její jméno je odvozeno od osobního jména Ruprecht – dříve Ruprechtův dvůr. Každého jistě zaujme nedaleký prastarý památný smrk ztepilý s obvodem kmene přes 4 metry (kdo nevěří, ať přeměří). Milovníci přírodních koupališť si přijdou na své u zdejšího rybníka, který najdete co by kamenem dohodil směrem dolů podél hřbitovní zdi. Pokud nevíte, jak vypadá pravá došková střecha, prohlédněte si chalupu z r. 1813, která je živoucí ukázkou toho, jak žili na počátku 19. st. předkové dnešních obyvatel moravského venkova. Najdete ji asi 500 m odtud směrem na Podomí (dál do středu obce).
  Mezi opravdové unikáty však patří větrný mlýn holandského typu s Halladayovou turbínou. Pro Drahanskou vrchovinu bylo již od 17. st. typické využívání energie větru pomocí větrných mlýnů. Zpočátku se stavěly mlýny celodřevěné, později zděné, tzv. mlýny holandského typu. Reprezentant tohoto typu, který byl navržen do seznamu památek UNESCO, se nachází zde v Ruprechtově; uvidíme ho na druhém konci obce směrem na Podomí. Byl postaven roku 1873 a Ruprechtov zpočátku opatřen klasickými lopatami. Později jej však osadili efektivnější tzv. Halladayovou turbínou, které díky snazšímu ovládání nehrozila destrukce ani destrukce mlecího zařízení při silnějším větru.

Co nabízí turistům nejbližší okolí?
  Cyklotrasou č. 5072, která vede přes Rakovecké údolí, s řadou romantických lesních zákoutí a scenérií, se dostanete do obce Račice-Pístovice. V Račicích vás jistě upoutá zámek, v Pístovicích si zase můžete na místním rybníku vypůjčit lodičky či šlapadla, případně využít i zdejších možností k občerstvení. Vydáte-li se z Pístovic dále po zmíněné trase č. 5072, přeji vám, abyste zdárně dojeli přes Drnovice až do Vyškova.
Ruprechtov   Po silnici se dostanete do Podomí, třeba ke studánce u Habrového stání. Z Podomí můžete pokračovat do Senetářova a tam odbočit na Jedovnice (cca 7 km), případně ze Senetářova pokračovat do Ostrova u Macochy - a napojit se zpět na mou stezku.

Pokračujte se Srdínkem!
  Směrem na Jedovnice překonáte několik nevelkých kopečků porostlých lesem a dostanete se na Blanensko, kde můžete obdivovat nejen krápníkové jeskyně v Moravském krasu, ke kterému patří i proslulá propast Macocha. Nádherným dílem lidské ruky jsou chrámy na poutních místech Křtiny a Sloup. Barokní kostel Jména P. Marie ve Křtinách navrhl známý Giovanni Santini a bývá nazýván „perlou jižní Moravy“, i když ve skutečnosti má tvar želvy. Pozdně barokní kostel ve Sloupu je zasvěcen P. Marii Sedmibolestné. V nedalekých Jedovnicích stojí kostel sv. Petra a Pavla s moderně upraveným hlavním oltářem.
  V opačném směru vás čeká příjemná projížďka lesy Drahan až do historického Vyškova. Tam nezapomeňte na relaxaci v aquaparku s mnoha vodními atrakcemi, vzácná zvířata v místním zooparku ani bohatou expozici staré letecké techniky na vyškovském letišti.