Srdínko
Srdínko

Technické památky a zajímavosti

  Litina Blansko je úzce spjato s tradicí železářství a výroby umělecké litiny. Zvláštností zde tedy nejsou železářské hutě Klamovka, Paulinka a Mariánská huť. S touto tématikou je úzce spjat projekt Cesta železa Moravským krasem, jakožto součást mezinárodního programu Evropské cesty železa.
 
  Předměty z umělecké litiny můžete zhlédnout v rámci jedné ze stálých expozic blanenského muzea, stejně tak sochy a užitkové předměty z litiny v zámeckém parku a v centru města. Tento nevšední artikl vás bude udivovat v podstatě na každém kroku... V obci Sloup v Moravském krasu pak najdete na místním hřbitově litinové náhrobky šlechtického rodu Salmů.
 
Větrný mlýn   Na naší trase však narazíte na kamenné stavby větrných mlýnů. S prvním z nich se setkáte v Ostrově u Macochy, jedná se o mlýn holandského typu, který je však v soukromém vlastnictví, tedy veřejnosti běžně nepřístupný. Nejznámější stavbou tohoto typu je větrný mlýn v Rudici. Je upraven jako stálá expozice historie obce, mineralogie, speleologie, železářství, hutnictví a hornictví. V areálu mlýna je přístupný geopark s ukázkami hornin typických pro Moravský kras, replikou selské vápenické pece a milířištěm s milířem.
 
  Jednou z nejzajímavějších technických památek na naší stezce je větrný mlýn v Ruprechtově, který je zapsán jako chráněná technická památka I. kategorie s ochranným pásmem stavby. Vybudován byl roku 1873. Zřejmě v letech 1882 - 1884 byl mlýn osazen tzv. Halladayovou turbínou. Tato turbína přinesla jednak zvýšení účinnosti, jednak snazší ovládání i za chodu. Po únoru 1948 byl Opatovická přehrada ale mlýn znárodněn, od té doby chátral. Teprve v devadesátých letech byla zahájena celková rekonstrukci. Dnes ruprechtovský mlýn jako prvořadá památka našeho kraje aspiruje na místo v prestižním seznamu památek UNESCO.
 
  Opatovická přehrada - stavba přehrady se sypanou hrází, která je u paty vysoká až 36 metrů, byla dokončena roku 1972. Vodní dílo zabírá rozlohu asi 70 hektarů, jímá kolem 10 000 000 m3 vody, hloubka dosahuje u hráze až 33 m. Pitnou vodou pocházející z Opatovické přehrady je zásobován Vyškov a okolí a také nedaleké město Bučovice, koupání je proto přísně zakázáno.