Srdínko
Srdínko

Moravský kras

Kras Moravský kras - jedna z nejvýznamnějších krasových oblastí v České republice. Na ploše okolo 100 km2 se zde nachází přes 1100 jeskyní, z nichž pět je přístupných veřejnosti.
Moravský kras byl vyhlášen za Chráněnou krajinnou oblast v roce 1956. Je to největší a nejlépe vyvinuté krasové území v České republice. Je vytvořen především zkrasovělými devonskými vápenci a můžete zde nalézt širokou škálu podzemních i povrchových krasových jevů (jeskyně, propasti, závrty, škarpy, slepá i poloslepá údolí s ponory a propadáními, vývěry podzemních vod, atd.). Nejcennější lokality tohoto území jsou navíc chráněny ve 14 přírodních rezervacích, ve kterých se vyskytují četné unikáty živé a neživé přírody, např. pouze na dně propasti Macocha najdeme vzácnou Kruhatku Matthioliho. Krasové podzemí je zimovištěm netopýrů, typických zástupců jeskynní fauny – zajímavostí je, že v Moravském krasu bylo zaznamenáno všech 21 druhů netopýrů žijících u nás.

Střípky historie z podzemí krasu
Kras   Mnohá tajemství minulosti skrývají i podzemní prostory Moravského krasu. V 17. století projevil lékař císaře Rudolfa II. Boetius jako první vědecký zájem o jeskyně a pochopil proces tvorby krápníků. V roce 1723 pak sestoupil na dno Macochy brněnský minorita Lazarus Schopper. Odborným zkoumáním jeskyní Moravského krasu po stránce archeologické i speleologické se v 19. století zabýval Dr. Jindřich Wankel, mj. objevitel slavného nálezu tzv. knížecího pohřbu v Býčí skále. Řadu výzkumů podnikl ve 20. století i prof. Dr. Karel Absolon. V průběhu 2. světové války se jeskyně staly sídlem utajovaných zbrojních továren fašistického Německa. Řada z nich tak byla zničena nebo vážně poškozena. Poslední z úspěchů v objevování jeskynních systémů je z roku 2004, kdy se potápěčům podařilo proplavat ze dna Macochy do Pustého žlebu a dokázat tak, že dno Macochy je říčkou Punkvou přímo propojeno s Punkevními jeskyněmi.

Místa, která musíte vidět
  Nepohlédnout do mrazivých hlubin propasti Macocha a neprojet se na lodičkách v Punkevních jeskyních, to je jako byste Moravský kras ani nenavštívili. Propast Macocha je monumentální součástí Punkevních jeskyní a pyšní se hloubkou 138,5 m na hladinu Dolního jezírka a rozměry 174x76 metrů. Vznikla postupním říceních mohutných jeskynních prostor o několika patrech. Do Kras zatím ověřené celkové hloubky 187,5 m pokračuje propast pod hladinou Dolního jezírka. Macocha získala své jméno podle pověsti o zlé nevlastní matce (v místním dialektu Macocha), která do hlubin propasti shodila svého nevlastního syna, jemuž se ale podařilo zachránit. Za tento krutý čin ji místní obyvatelé svrhli do propasti. Samotné Punkevní jeskyně jsou součástí nejrozlehlejší a nejdelší jeskynní soustavy v ČR – Amatérské jeskyně a sestávají se ze suché a vodní části - vodní plavba na motorových člunech je zde provozována již od roku 1920. V blízkosti Skalního mlýna se nachází také Kateřinská jeskyně, která se pyšní unikátní krápníkovou výzdobou (dlouhé hůlkovité stalagmity) a mohutnými dómy.

Kudy dál?
  Pokud vystoupáte po zelené turistické značce okolo zříceniny hradu Blansek až k Novým Dvorům, zajeďte se podívat k rozhledně ve Veselici. Odsud se vám naskytne nevšední pohled na téměř celé území Moravského krasu z ptačí perspektivy. Můžete ale pozorovat i vzdálenější místa, jako jsou např. věže elektrárny Dukovany nebo kopce CHKO Pálava u Mikulova. Pokračujte po naší stezce, nabízí vám množství zajímavých míst, které stojí za navštívení!