Srdínko
Srdínko

Kulturní a historické památky

Blanensko
 

  Dominantou města Blanska je půvabný renesanční zámek, který je v současné době sídlem městského muzea, jehož expozice odrážejí tradici Dřevěný kostelík železářství a výroby umělecké litiny v Blansku. Jistě vás však zaujmou i historické interiéry a dokumentace k dějinám výzkumů v Moravském krasu. Za zhlédnutí stojí také expozice Chemická laboratoř barona Reichenbacha nebo Hrady blanenského okolí.
Kontakt: 516 417 221, muzeum@blansko.cz
 
  Vaše kroky by měly dále směřovat ke kostelu sv. Martina, místa posledního odpočinku Karoliny Meineke, rozené von Linsingen, manželky budoucího anglického krále Viléma IV, hrdinky dávného příběhu nenaplněné lásky. Jde o původně románský, nyní barokní kostel, v němž vaší pozornosti neunikne zejména křížová cesta z konce 19.století a kopie korpusu Ukřižovaného od Myslbeka. Vzácnou památkou zvonařského umění je pak starobylý zvon ve věži kostela, který je jedním z nejstarších zvonů na Moravě.
 
  Do Blanska byl převezen v roce 1936 dřevěný kostelík z Podkarpatské Rusi zasvěcený pravoslavné sv. Paraskivě. Jedná se o unikátní doklad ukrajinského lidového umění.
Kontakt: 723 869 347, h.ladicova@tiscali.cz
 
Kostel Panny 
Marie Sedmibolestné   Milovníci umění jistě rádi zavítají do Galerie města Blanska, která je součástí Kulturního střediska města Blanska. Svými kvalitními expozicemi výtvarného umění jistě zaujme nejen odbornou veřejnost, ale i všechny ty, kteří se rádi zastaví a potěší pohledem na hodnotná umělecká díla.
 
  Ve městě Blansku je pořádána v průběhu celého roku pestrá paleta kulturních a společenských akcí pro malé i velké, přijďte se k nám bavit i vy!
 
  Při našem dalším putování za kulturními památkami na nás čeká obec Sloup v Moravském krasu. Zde můžete navštívit pozdně barokní kostel Panny Marie Sedmibolestné z 18.století od M. A. Canevala, který se pyšní oltářem z černého a červeného mramoru s gotickou sochou piety. Pod litinovými náhrobky místního hřbitova odpočívají představitelé šlechtického rodu Salmů.
 
  V Jedovnicích můžeme obdivovat původně raně barokní kostel sv. Petra a Pavla. Moderní úprava hlavního oltáře, provedená podle návrhů významných umělců J. Koblasy a M. Medka, je svého druhu jedinečná v Evropě.
 
Vyškovsko
 
  Kostel Nejsvětější Trojice v Dědicích je barokní novostavbou na místě původního gotického kostela ze 14. století. Na cenné výzdobě interiéru se podíleli významní moravští umělci své doby jako sochař Ondřej Schweigel nebo malíř František Korompay. V devadesátých letech 20. století kostel prošel celkovou rekonstrukcí exteriérů, uvnitř pak byl umístěn nový obětní stůl a upraven hlavní oltář, byla instalována nová křížová cesta. Okolí kostela dotvářejí sochy ukřižovaného Krista, slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje.
Kostel Nejsvětější Trojice  
  Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově - první zmínka o vyškovské farnosti a kostelu pochází z roku 1328. Původní budova byla zničena za husitských válek, nový kostel byl postaven roku 1464. Současnou tvář chrám získal po četných přestavbách a opravách. Po polovině 19. století byl přestavěn do dnešní podoby také hlavní oltář, v roce 1912 byly nahrazeny původní varhany.
 
  Špitální kaple sv. Anny - její historie není přesně zmapována . Zřejmě byla postavena v první polovině 16. století, čemuž by napovídal i pozdně gotický vzhled této nevelké jednolodní budovy. a zachovaný nápis v nástěnných malbách v klenbě „ANNO DOMINI 1584“. Ničivý požár města v roce 1753 kaple sv. Anny přečkala jako jedna z mála staveb bez újmy. Roku 1974 se stala majetkem města a nyní slouží potřebám Muzea Vyškovska.
 
  Zámek vznikl na místě středověkého hradu vybudovaného zřejmě po husitských válkách. Poničen byl při nájezdu vojska českého krále Jiřího z Poděbrad, ale byl brzy obnoven. Současného vzhledu zámek dosáhl po třicetileté válce v rámci rozsáhlé přestavby iniciované biskupem Karlem z Lichtenštějna – Kastelkornu. Po požáru v roce 1753 zámek již nikdy nesloužil jako panské sídlo. V předvečer bitvy u Slavkova se stal místem schůzky rakouského císaře Františka I. a ruského cara Alexandra I. Nyní v jeho starší části sídlí Muzeum Vyškovska a novější křídlo slouží potřebám městského úřadu. Lodžie v zámecké zahradě je dílem biskupského architekta Giovanniho Pietra Tencally. Její průčelí tvoří sedm oblouků nesených toskánskými sloupy, římsa je zdobena balustrádou.
 
  Budova radnice na Masarykově náměstí na první pohled zaujme vysokou renesanční věží. Radnice byla postavena v letech 1568 – 1569. Poměrně nedlouho po dokončení vyhořela (1609) a další pohroma přišla v podobě Kostel zničujícího požáru roku 1753. Radniční věž je představena před bývalé podloubí, jednotlivá patra věže jsou zvnějšku opticky rozdělena jednoduchými římsami. Nad oknem v prvním patře se nacházejí tři erby: erb olomouckého biskupství, erb biskupa Viléma Prusinovského z Víckova a erb města Vyškova datovaný 1569. Nad oknem ve druhém patře je reliéfem znázorněn erb kardinála Ditrichštejna. Současná podoba věže s ochozem je výsledkem poválečné rekonstrukce.
 
  Bývalá synagoga - kostel Církve československé husitské - budova postavená v novorománském stylu roku 1885. Židovská obec odprodala synagogu místnímu muzeu, kterému sloužila v letech 1929. Po náročné rekonstrukci začala bývalá synagoga roku 1957 sloužit svému současnému účelu.
 
  Mezi další významné památky Vyškova patří mariánský morový sloup na náměstí, připomínka morové epidemie z let 1713 - 1714, a barokní kašna z druhé čtvrtiny 18. století.