Srdínko
Srdínko

Opatovická přehrada

Opatovická přehrada Opatovická přehrada - vodní dílo vytvořené zatopením asi 70 hektarů údolí říčky Malá Haná a dokončené r. 1972. Sypaná hráz má výšku až 36 metrů nad terénem, u paty hráze dosahuje hloubka vody kolem 33 metrů, objem zadržené vody je zhruba 10 000 000 m3. Přehradní nádrž slouží jako zdroj kvalitní pitné vody pro Vyškov, Bučovice a okolí. Platí zde tedy zákaz koupání - nemějte však strach, jak už jste možná zjistili, ani koupání v přírodním koupališti na naší stezce nechybí! V nádrži žije mnoho druhů chráněných živočichů, jako jsou škeble či raci.
 
  Zvlášť v horkých letních dnech jistě oceníte chladivý stín, který vám nabízejí okolní drahanské lesy. Původně byly listnaté, nyní však převažují nejen v okolí nádrže lesy jehličnaté, smrkové monokultury s příměsí borovic a modřínů, Obyvatelé vysazované z ekonomických důvodů od 19. st. Bohužel však často trpí polomy, vývraty, kůrovcem a bekyní mniškou, proto jsou v současnosti nahrazovány spíše lesy smíšenými, které nejsou kalamitami tolik ohroženy. V údolí Malé Hané i jejích přítoků pak nalézáme typický porost říčních a potočních niv - olše a jasany.
Z   volně žijící zvěře je možno se při troše štěstí setkat s kunou lesní i skalní, jezevcem lesním a liškou obecnou, dále se srncem obecným, prasetem divokým či muflonem evropským. Když se budete chovat tiše, možná se vám podaří zahlédnout velkého jelena evropského, třeba i takového, jako mají v Muzeu Vyškovska.
  Příroda Drahanské vrchoviny je bohatá také na ptactvo. Z dravců zde pozorujeme káně lesní, jestřába lesního, krahujce obecného, vzácně včelojeda lesního a v blízkosti lidských sídel poštolku obecnou. Po celou dobu jsme také provázeni zvuky mnoha druhů pěvců - sýkor, pěnkav, pěnic, kosa černého, drozda zpěvného a mnoha dalších. Nesmíme zapomenout ani na šplhavce - strakapouda velkého, datla černého či žlunu zelenou a na sovy - kalouse ušatého, puštíka obecného, sýčka obecného a naši největší sovu - výra velkého.
Opatovická přehrada   K tomu, abyste objevili další „obyvatele“ lesa, potřebujete nůž, košík, dobré oči a také znalosti. Správně už tušíte, že těmi tichými, nenápadnými a nehybnými „bytostmi“ myslím houby.

A co na vás čeká dále?
  Máte-li dost lesních potěšení, nasaďte batůžek, šlápněte do pedálů a vydejte se se mnou dál po naší stezce. Míříte-li z Vyškova na Blanensko, těšte se již zanedlouho na unikátní ruprechtovský mlýn a dále do jedinečných jeskynních komplexů Moravského krasu. Pokud nespěcháte, můžete se zdržet ještě chvíli na Vyškovsku – navštivte třeba nedaleké přírodní koupaliště v Lulči. Především na ty z vás, kteří přijíždějí z Blanenska, mává také nedaleký Vyškov. Pokud už nemáte dostatek síly na prohlídku historického centra, návštěvu zooparku, letecké expozice nebo Muzea Vyškovska, určitě oceníte relaxaci v místním aquaparku s tobogánem, protiproudy, saunou a dalšími atrakcemi.