Srdínko
Srdínko

Sloup

Sloup   Obec Sloup se nachází v údolí soutoku několika potoků 10 km SV od Blanska na severní hranici CHKO Moravský kras. První zmínka o obci pochází z roku 1356. Na náměstí stojí hodnotný poutní chrám Panny Marie Sedmibolestné z 18. stol. od M. A. Canevala. Protože socha Madony, zdobící chrámový oltář, byla opředena pověstmi o zázračné léčitelské moci, stal se chrám cílem tisíců poutníků a procesí.
  Kromě kostela je zajímavé zhlédnout zvlášť vyhrazenou část hřbitova, kde pod masivními litinovými kříži odpočívají zemřelí příslušníci šlechtického rodu Salm – Reifferscheidt, zakladatelé blanenských železáren. Jméno obce je odvozeno od mohutného skalního sloupu - Hřebenáče, u vchodu do Sloupsko-šošůvských jeskyní.

Sloup   Nyní opustíme posvátné ticho svatostánků a přeneseme se do bludiště Sloupsko-šošůvských jeskyní, rozsáhlého komplexu chodeb a dómů ve dvou patrech, spojených mohutnými podzemními propastmi. V Eliščině jeskyni s ojedinělou krápníkovou výzdobou jsou příležitostně pořádány koncerty komorní hudby. Jeskynní prostory jsou také využívány k léčení nemocí horních cest dýchacích – speleoterapii. Součástí tohoto jeskynního systému je i mohutná sluj Kůlna, jedno z našich nejproslulejších a nejlépe prozkoumaných archeologických nalezišť. Proto byly sloupské jeskyně od dávných dob hojně navštěvovány místními sběrači kostí pravěkých zvířat a později, bohužel, i „pytláky“ krápníků. Sloupsko-šošůvské jeskyně byly vyhlášeny v roce 1999 jako přírodní rezervace, jsou významným přírodním zimovištěm řady druhů netopýrů.

Pokračujte se Srdínkem!
  Nedaleko od obce Sloup najdeme obec Šošůvka, která se právem pyšní moderní, nově zbudovanou kaplí sv. Václava a sv. Anežky české, jejímiž autory jsou Ing. arch. Monika Sirná, tvůrcem interiéru, který je vytvořen především ze skleněných prvků, pak Valér Kováč. Obcí prochází místní cyklotrasa 5075 a 5078.
  Nejbližší okolí vám nabízí další místa, která stojí za zhlédnutí. Mezi ně Sloup patří v první řadě Rozhledna Podvrší v obci Veselice, ze které můžete nahlížet na krasové území z ptačí perspektivy. K rozhledně míří ze Sloupu modrá turistická značka, prochází tudy také místní cyklotrasa 5116.
  Milovníky hradních zřícenin rád přivedu k Holštejnu, který se nachází v Holštejnském údolí asi 2,5 km od Sloupu. V jeho blízkosti se nachází i jeskyně Hladomorna, která sloužila ve středověku skutečně jako hladomorna hradu Holštejna.

Na co se můžete těšit?
  Pokud vás uchvátily krasové útvary, kouzlo a tajemno místních jeskyní, nenechte si ujít ani návštěvu dalších z nich - jednak Punkevních jeskyní, jejichž romantická plavba na ponorné říčce Punkvě vám přinese nezapomenutelné zážitky, Kateřinské jeskyně, jež disponuje největším veřejnosti přístupným podzemním dómem v ČR a unikátní krápníkovou výzdobou.
  Jestliže se vypravíte na druhou stranu po naší stezce, dorazíte do Ostrova u Macochy, ve kterém na vás čeká jeskyně Balcarka, stejně jako kamenný větrný mlýn holandského typu z 2. pol. 19. století.