Srdínko
Srdínko

Ostrov u Macochy

Ostrov   Obec Ostrov u Macochy, ve které se právě nacházíte, se poprvé připomíná v roce 1349. Koncem 14. století patřil Ostrov k holštýnskému panství a jako takový je poprvé zmiňován v roce 1371. Na vyvýšenině uprostřed vsi stojí pozdně barokní kostel sv. Máří Magdaleny z r. 1785, před ním socha Krista z 2. pol. 19 století a kříž z r. 1869, výrobky blanenských železáren. V horní části obce je kamenný větrný mlýn, který je v současné době v soukromém vlastnictví. V obci a v okolí je řada krasových jevů: pod kostelem u silnice pod betonovou podezdívkou plotu zamřížovaný otvor Ostrovské propasti, která pojímá dešťové vody, za budovou školy propadání potoka Lopače a poblíž Zahradní jeskyně, při silnici na Holštejn pak Císařská jeskyně, z jejíchž jeskynních prostor vyniká zejména Dóm travertinů, Dóm chaosu, Vysoký a Bílý dóm. Její krápníková výzdoba je však poměrně chudá. V přední části jeskyně bylo objeveno sídliště pravěkého člověka. Vaší pozornosti rozhodně nemůže uniknout především jeskyně Balcarka, volně přístupná veřejnosti.

Za poznáním minulosti...
  Přirozený vstupní portál jeskyně Balcarka je významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou, z níž pocházejí četné nálezy kostí pleistocenních zvířat, pazourkové a kostěné nástroje i ohniště lidí starší doby kamenné.
  Jeskyně je labyrintem chodeb, dómů a propastí vytvořeným ve třech výškových úrovních, má bohatou, mnohotvárnou a barevnou krápníkovou výzdobu. Ostrov Podzemní prostory jsou také významným biotopem šesti chráněných druhů netopýrů. Dnes se v jeskyni provádí soustavný mikroklimatický monitoring, sloužící zejména k hlubšímu poznání krasových procesů. Mezi vchody do jeskyně je botanická naučná stezka. V blízkosti jeskyně leží Blažkův závrt, ponory Krasového potoka a jeskyně Vintoky.

Balcarův koláč...
... podle jedné z mnoha pověstí žily v Balcarce divé ženy, chodící v zelených kazajkách a v dlouhých bílých sukních, s bílými čepci na hlavách. Jednou oral na svém poli před skálou sedlák Balcar. Ženy se mu zjevily a požádaly ho, aby jim spravil chlebovou lopatu. Sedlák jim vyhověl a za odměnu dostal koláč. Prý bude stále čerstvý, jen ho nikdy nesmí dojíst celý. U Balcarů se do koláče pustili – a nechali kousek. Ráno našli koláč opět celý. A tak to šlo tak dlouho, dokud Balcar ze zvědavosti celý koláč neslupnul. Druhý den ráno ležel ve spíži místo koláče kravinec...

Aktivní odpočinek nejen na kole...
  V blízkosti Ostrova u Macochy leží obec Krasová. Najdete v ní výletiště, tenisové kurty, volejbalové a basketbalové hřiště, hřiště na malou kopanou. Přijet můžete od Kotvrdovic a Vilémovic, prochází tudy propojovací cyklotrasa. Pokud zatoužíte po nevšedním zážitku vyhlídkového letu nad Moravským krasem, stačí dojet na letiště právě v Kotvrdovicích. S obcí Vilémovice je pak neodmyslitelně spjata světoznámá propast Macocha. Pohled do jejích hlubin způsobuje mrazení v zádech a romantická plavba podzemím v Punkevních jeskyních se stane jistě nezapomenutelným zážitkem pro mnohé z vás.

  Na naší cestě nás čekají mnohá další zastavení, která si zaslouží vaši pozornost. Výletníci, kteří míří do Vyškova, dorazí do Rudice, kde mohou navštívit kromě expozic v místním mlýně i blízký geopark, a zejména pak známé Rudické propadání. Naopak ti, jejichž pedály směřují k Blansku, se mohou těšit do Sloupu a neopakovatelnou atmosféru Sloupsko-šošůvských jeskyní.