Srdínko
Srdínko

Přírodní zajímavosti

Punkevní jeskyně   Poznejte s námi osobitý ráz nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě –Moravského krasu. Horopisně náleží do Drahanské vrchoviny (společně s Adamovskou vrchovinou a Konickou vrchovinou). Moravský kras je nejrozsáhlejším a nejvíce zkrasovělým územím České vysočiny, typologicky se jedná o mezokarst, tj. neúplný kras s poměrně značným rozvojem povrchového i podzemního fenoménu. Mezi nejtypičtější krasové jevy patří plošiny, závrty, ponory a vývěry, a samozřejmě také jeskyně a propadání, významné archeologické lokality a také hodnotná fauna Krasový jev a flóra. Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla vyhlášena v roce 1956 jako druhá CHKO v republice. K nejzajímavějším lokalitám v krasu patří národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy, Býčí skála a Rudické propadání. Významné je také Rakovecké údolí, kde je vedena naučná stezka. Vyskytují se zde mokřady v olšinách a jasanech, které jsou jedinou lokalitou bledule jarní na Vyškovsku. Základním krajinným prvkem Drahanské vrchoviny jsou rozsáhlé zbytky zarovnaného povrchu, který byl vytvořen především v třetihorách. Vodní toky mají v pramenných oblastech charakter mělce zahloubených širokých údolí. Největší výšky v okolí naší stezky dosahuje vrchovina kolem 600 m n.m., na plochém vrchu u Senetářova, kde stojí televizní vysílač Kojál, jedna z nejvyšších umělých staveb ČR (339,5m).
 
Moravský kras
 
  Blansko je nazýváno „branou“ do této lokality, která díky svému osobitému a neopakovatelnému rázu láká turisty z celého světa. Z více než jednoho tisíce Hřebenáč jeskyní z nichž pět je přístupných veřejnosti. Největší atrakcí Moravského krasu jsou bezesporu Punkevní jeskyně, ojedinělé svou plavbou po podzemní říčce Punkvě a také vyústěním prohlídkové trasy na dno propasti Macocha. Také Kateřinská jeskyně je atraktivním cílem rodičů s dětmi, zejména díky své bohaté krápníkové výzdobě. K oběma jeskyním se dostanete ze Skalního mlýna, centra v Moravském krasu. Jeskyně Balcarka v Ostrově u Macochy oproti tomu láká svou neobvyklou barevností a spletitým bludištěm chodeb a dómů. Posledním ze zpřístupněných jeskynních systémů jsou Sloupsko-šosůvské jeskyně, spadající pod obec Sloup v Moravském krasu , které ve svých prostorách skrývají divoké Jeskyně a monumentální útvary, jež jsou vzápětí vystřídány jemností a mnohotvárností krápníkové výzdoby. Unikátní je také jeskyně Výpustek, která v minulosti sloužila jako podzemní továrna pro německou armádu a následně v době komunistického režimu jako protiatomový kryt a tajné velitelské stanoviště. Obě poslední jmenované jeskyně jsou díky svému bezbariérovému přístupu dostupné také tělesně postiženým.
Rezervace vstupenek do jeskyní:
Ústřední informační služba Skalní mlýn - tel. 516 413 575,
uismk@cavemk.cz
 
Rudické propadání
 
  Je dominantou střední části Moravského krasu - mizí zde pod zem vody Jedovnického potoka a zpět na zemský povrch vyvěrají až po dlouhé cestě tajuplným podzemím u dvanáct kilometrů vzdálené Býčí skály. Pyšní se nejhlubší suchou propastí v ČR (153 m) a 86 m vysokou soustavou vodopádů. Prostory jsou přístupné po domluvě s místní speleologickou organizací.