Srdínko
Srdínko

Rudice

Rudice Rudice - obec s bohatou historií, množstvím turistických zajímavostí a nádhernou přírodou v okolí. Lehké občerstvení vám jistě přijde vhod, a tak zamiřte do informačního střediska a do Větrného mlýna, kde se o obci dozvíte více z úst povolaných.

  Název obce je odvozen od tradiční těžby rudy. První zmínka o obci je datována k roku 1247 a její historie je spjata především s železářskou a hornickou tradicí. V současné době zde probíhá pouze těžba jílů a písků. Tradice železářství je však zachována dodnes, obec Rudice je jednou ze zastávek mezinárodního projektu Evropských cest železa, konkrétně Cesty železa Moravským krasem.
  Také přírodní scenérie v okolí obce stojí za pozornost. Areál skal Kolíbky spolu s četnými jezírky, která jsou pozůstatkem těžebních prací z minulých let, okolí kapličky sv. Antonína nebo jezírko Černé Hlíny přímo vybízí k procházkám stranou běžného turistického ruchu v Moravském krasu.
Rudice   Zdejší nejvýznamnější památkou je Větrný mlýn, kde je instalována expozice mineralogie, speleologie a hutnictví, a blízký geopark s ukázkami krasových hornin.

  Rád bych vás seznámil především s Rudickým propadáním, druhým nejdelším jeskynním systémem v České republice. Vody Jedovnického potoka se zde propadají do hloubky 86 m soustavou vodopádů, z nichž nejvyšší měří 35 m. Potok vyvěrá na zemský povrch po dvanáctikilometrové pouti podzemím u Býčí skály. Nejmocnější příkrov devonského vápence dal vzniknout i 153 m hluboké Rudické propasti, nejhlubší v České republice. Jedovnický potok svou dynamičností vytvořil vysoké podzemní kaňony, mohutné dómy, ale i místa těžko průstupná. Nad podzemním tokem se i ve více jak stometrové výšce nachází labyrint komínů i horizontálních chodeb, které jsou společně s bohatou sintrovou výzdobou důkazem neustálého procesu krasovění. Probíhající výzkum dosud nevydaných tajemství navazuje na bohatou historii objevování rudického podzemí, které patří ke nejdramatičtějším v dějinách průzkumu Moravského krasu. První úspěchy zaznamenal starohrabě Hugo Salm již v roce 1802.
Rudice   Kromě nejvyššího vodopádu a nejhlubší propasti skrývá jeskynní systém ještě dvě celorepubliková nej - nejmohutnější prostoru v ČR, tzv. Obří dóm o rozměrech 150x40x70 metrů a největší krasový ponor v republice.
  Rudické propadání je návštěvníkům běžně nepřístupné, ale možnost, jak se do podzemí dostat, přece jen existuje. Místní speleologická organizace vám po absolvování krátkého kurzu umožní sestup do podzemních prostor i s veškerou potřebnou výzbrojí a výstrojí.

Zajímavosti v okolí
  Zajímavá je především obec Olomučany, která je známá svou keramikou, vyráběnou právě ze surovin pocházejících z Rudice. A samozřejmě také na Josefovské údolí a jeskyně Býčí skála, kde vyvěrají vody z Rudického propadání. V Býčí skále učinil archeolog Jindřich Wankel objev tzv. „pohřbu halštatského velmože.